Om behandling av dine personopplysninger

Vi informerer at dine personopplysninger behandles i henhold til bestemmelser i artikkel 13 i databeskyttelsesforordningen av 27.april 2016 – GDPR (EU’s offisielle avis L 119 av 04.05.2016):

1) Personopplysningsansvarlige er:

Hit The Road Mariusz Gzela, ul. Emilii Hoene 2c/29, 80-041 Gdańsk (som reisebyrå),

CB Tomasz Oczkowski, Bychowo 36, 84-250 Gniewino (som reisearrangør);

2) Dine personopplysninger behandles i henhold til art. 6 punkt 1a databeskyttelsesforordningen av 27.april 2016 – GDPR – for å muliggjøre å sende informasjon om nåværende tilbud, samt informasjon om salgsfremmende og markedsføringsaktiviteter (hvis slik godkjenning er gitt av deg),

3) Mottakere som skal ta del i personopplysningene kommer til å være kun de følgende:

– offentligrettslige organ som har rettslig grunn til personopplysningsbehandling.

– organisasjoner som samarbeider med oss og utfører tjenester for CB Tomasz Oczkowski og Hit The Road Mariusz Gzela,

4) Dine data skal lagres:

– til ferdigstillelse av tjenesten eller til aksepten trekkes tilbake,

5) Du har rett:

– til å få tilgang til dine personopplysninger og få en kopi av dem,

– å endre /rette) dine opplysninger,

– å tilbakekalle ditt samtykke for databehandling,

– å kreve og slette dine personlige opplysninger,

– å begrense og behandle opplysninger,

– å gjøre innvendinger mot behandling av personopplysninger,

– å gjøre anmeldelse til tilsynsmyndigheten i Polen – til UODOs ordfører,

6) samtykke for databehandling er ikke obligatorisk, men nødvendig for å sende deg beskjed.